F.A.Q.

สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้อย่างไร

ท่านสามารถสร้างบัญชีการใช้ได้โดยคลิกที่ http://www.paashop.com/register แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก "ส่ง" เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้นท่านจะได้รับอีเมลยืนยันในที่อยู่อีเมลที่ท่านได้กรอกไป


จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร

กรุณาคลิก "บัญชีของฉัน" ที่อยู่ทางด้านขวาบนของเว็บไซต์แล้วเลื่อนลงมาจนเจอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน จากนั้นเลือก "แก้ไข" ที่อยู่ด้านข้าง "ข้อมูลการติดต่อ" ปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านตามต้องการเมื่อเสร็จแล้วเลือก "บันทึก" เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ


วิธีการชำระเงินมีกี่วิธี

วิธีการชำระเงินสำหรับสินค้าทุกชนิด

1. โอนเงิน และแจ้งการโอน (ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์)

2. Paypal

3. Debit/Credit