Returns

*สินค้าทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบาย

“คืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยสินค้ายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยังไม่ผ่านการใช้งาน"

สามารถติดต่อขอคืนสินค้าได้ที่ [email protected]

หรือ โทร 084-9124455